Диана & Мартин C.H.A.I. - Conscious Heart Awakening Institute

Диана & Мартин C.H.A.I. - Conscious Heart Awakening Institute

 

Диана и Мартин,

 са в тантрична връзка от 11 години. Осъзнаванията за дълбочината на човешката природа и трансформационният потенциал на тантричното свързване пробуждат в тях желанието да споделят опита си със света. През 2010 година те създават C.H.A.I. - Conscious Heart Awakening Institute (Институт за пробуждане на съзнателното сърце), базиран в сърцето на 
датската столица Копенхаген. В института се предлагат базирани на Тантра обучения, групови практики, индивидуална терапия и сексуални консултации на двойката. Освен това организират и участват в международни конференции и фестивали, посветени на Тантра и осъзнаване на истинския потенциал на човешката сексуалност. 
Диана и Мартин създават собствена линия в преподаването на тантра в Скандинавия, линия, която комбинира древната източна традиция на това знание, западния терапевтичен подход към сексуалността и тяхното собствено дълбоко състрадания към човешката ни обърканост в нашите взаимоотношения. Професионализмът и уважението към личността на клиентите на C.H.A.I, бързо спечелват доверието на хората и интереса на сериозни журналисти и писатели в Скандинавия. Предаванията по телевизията, посветени на тяхната работа се превръщат в най-гледаните за последните десетилетия. Излизат множество обзорни статии в сериозни публицистични издания, а в момента се подготвя и биографична книга. Работата на института променя отношението на обществото към учението Тантра в Дания. Въпреки, че са се обучавали при много учители – както в традиционна тантра, така и в съвременни психосоматични техники (Sky dancing Tantra на Марго Ананд напр.), в основата на подхода на Диана и Мартин е конкретният човек с неговата история, нужди и възможности към настоящия момент. Именно тази загриженост и внимание към спецификата на отделния човек ги отличава от други тантра училища, в които се залага първо на техниката. Школата на C.H.A.I. залага на развитие съзнателността на сърцето и задълбочена работа с психофизиологичните настоящи граници на човека, а появата на тантрическите сексуални умения следва като естествен отклик в тялото. Когато са пробудени по този път, те не носят риск за психическото здраве и социалното благополучие на човека. 

Диана и Мартин са хонорувани преподаватели в училищата по сексология в Дания и Швеция. Освен това чрез своята компания Tantra Zone предлагат двегодишно сертифицирано образование за Тантра терапевт.