Курс за начинаещи по ПАНЕВРИТМИЯ!

13 Oct 2018

от 8:30ч до 10:00ч,всяка събота.от октомври Тези движения са взети от Природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.“