Сертификационно образование по "Интегрална сексуалност" модул V

от дата : 2018-08-06

„Интегрална сексуалност“ 
 
C.H.A.I. Институт (Copenhagen Heart Awakening Integral) идва в България с ново за страната ни, международно утвърдено образование за осъзната сексуалност. Сертификационната програма, която предлагаме, дава възможност за професионална практика в бързо развиващата се сфера на базираните върху тантра терапии. Обучението е подходящо както за професионалисти, които работят с хора и искат да се специализират в телесно-центриран подход към сексуалността, така и за личностно развитие.
Марка на CHAI Институт е стриктното прилагане на ясни Етични принципи и спазване на индивидуални граници както при преподаването на знания и умения за човешката сексуалност, така и при работата с клиенти. Има различни начини да изследваме сексуалността си: да четем книги и статии, да гледаме филми (научни, романтични, еротични, порно…), да експериментираме със себе си и с партньор/и; да се наблюдаваме и осъзнаваме и др. Това, което предлагаме в образованието „Интегрална сексуалност“ е нов, съзнателно направляван опит с тялото и сексуалността, под професионално и етично ръководство на опитни преподаватели. 
Основната методика на обучение, която използваме, е учене чрез преживяване в следните сфери:
- Професионална етика;
- Интегрален подход при работа с хора (базиран на AQAL модела на Кен Уилбър);
- Генитална анатомия;
- Сексуално достойнство;
- Тренинг на сензитивността и личните граници (на тялото, емоциите и когнициите);
- Методи за саморегулация;
- Начини и ритуали за създаване на рамка на сигурност – за себе си, за партньора и за клиента;
- Умения и средства за общуване преди, по време на и след сесия;
- Управление на кризисни ситуации в сесия;
- Съзнателна работа с дъха и „четене“ на тялото;
- Биоенергетични методи на работа;
- Ергономия и поток на енергията при работа с клиенти;
- Лечебен масаж;
- Класически тантра-масаж;
- Динамичен масаж;
- Освобождаване на болезнени емоции и блокажи през тялото;
- Работа с пубисната област: вулво-вагинален масаж и мапинг; масаж и мапинг на пенис;
- Методи за отключване и управление на сексуалната енергия;
- Сексуално изцеление и личностно израстване;
Образованието, което предлагаме, дава възможност да се специализирате в избрана от вас посока чрез самостоятелна теоретична разработка при дипломирането ви, ако желаете да бъдете сертифицирани като професионалисти от CHAI Institute. В зависимост от дълбочината и посоката, която изберете, има възможност да получите:
- Сертификат за Практик по Интегрална сексуалност (писмен тест, но без задължителни индивидуални супервизии)
- Сертификат за Консултант по Интегрална сексуалност (индивидуални онлайн супервизии; писмен тест; теоретична дипломна разработка с презентация)
- Диплома за Соматичен сексолог по Интегрална сексуалност (индивидуални супервизии – онлайн и лични; писмен тест; теоретична дипломна разработка с презентация; практически изпит с покрит минимум от практика с клиенти).

Предлаганото в България образование дава възможност да се присъедините към международна мрежа от вдъхновени от тантра соматични терапевти, обучени и супервизирани при спазване на високи професионални и етични стандарти в тази нова в световен мащаб професия. Чрез знанията, уменията и компетентностите, които ще усвоите, може да помогнете не само за собственото и това на партньорите и клиентите ви разгръщане, но и ще допринесете за постепенното осъзнаване на много важни за цялото ни общество проблеми, свързани със сексуалността ни като базово човешко условие.

-----------------------------------


"ИНТЕГРАЛНА СЕКСУАЛНОСТ"

ДАТИ И ПЛАЩАНИЯ

Обучението се състои от четири четиридневни тренинг модула, които се провеждат с паузи от около 2 месеца помежду им.
Образованието включва и едноседмично обучение - практикум, което има за цел да се проверят усвоените познания от проведените модули, и също да даде възможност на обучаващия екип да насочи обучаващите се към кое сертифициране да се насочат.


За получаването на сертификат в края на обучението е необходимо участникът да е покрил сертификационните изисквания, имайки необходимия брой часове от тренинг модулите и показвайки усвояване на теоретичната база и на практическата част. При получаване на сертификата за завършено обучение-тренинг по „Интегрална сексуалност“ участникът също така се очаква да няма текущи задължения, което включва както таксите за всички обучителни модули, така и таксите за всички интервизии, независимо дали участникът има отсъствени дни.

Таксата за всеки един от 4-дневните модули е 490лв.,
при внасянето и до два месеца преди обявената начална дата на модула е 550лв.,
при внасянето и до един месец преди обявената начална дата на модула  е 590лв. след този срок.

Едноседмичният модул се заплаща както следва:
два месеца преди провеждането 690 лв,
един месец преди модула 750лв,
в деня на модула 990лв.
Едноседмичният модул ще бъде проведен като изнесено събитие, в среда подходяща за задълбочаване през отделянето от ежедневието и още по- дълбокото свързване с групата и идеята за общуване през Тантра.
Цената за нощувка и храна, ще бъдат обявени през месец април 2018г. 

За участници от едно семейство или партньорство на семейни начала е предвидена отстъпка, която е предмет на индивидуална договорка.

В края на 5-ти модул участниците получават:
Сертификат за “Практик по Интегрална сексуалност”
За целта е необходимо да преминат писмен тест с отворени и затворени въпроси за удостоверяване задоволително усвояване на теоретичния материал. Също така е необходимо на практика, по време на обучението, да са показали усвояване на преподаваните умения на задоволително ниво.След приключване на модулната програма, сертифицирането ще продължи по индивидуален план за всеки участник, който ще е съгласуван с преподавателите.

Насоките за него са както следва:

При избор на програма: 
Сертифициран “Консултант по Интегрална сексуалност” е необходимо:
− Да разработите и представите пред колегите и преподавателите Дипломна работа по израна от вас тема, свързана с изучавания материал.
− Да проведете индивидуални онлайн (или лични) супервизии с преподавателите – 3 бр. по 60 минути всяка. Цената им е по 50 лв. всяка;
− Да представите протоколи от проведени поне 10 тренинг-сесии с клиенти, за които ще получите обратна връзка от колегите и преподавателите.
Забележка: Този сертификат ви дава право да консултирате устно бъдещи клиенти, но не и да работите директно с тялото като Соматичен сексолог.

При избор на програмата -
Дипломиран “Соматичен сексолог по Интегрална сексуалност” е необходимо да покриете всички изисквания на другите две програми, плюс допълнителните изисквания от:
− Да разработите и представите пред колегите и преподавателите Дипломна работа по избрана от вас тема, свързана с изучавания материал;
− Задължителни индивидуални супервизии от преподавателите (онлайн и лице в лице). Лице в лице супервизиите ще се провеждат по време на престоя на преподавателите в България или на място в Копенхаген; Броят на супервизиите се уточнява индивидуално, но най-малко 6 броя;
− Задължително проведени и протоколирани 30 бр. тренинг-сесии с клиенти, за които ще получите обратна връзка от колегите и преподавателите.

Забележка: За тази програма ще получите допълнителна информация след индивидуално запитване.


ВНАСЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА Втори МОДУЛ ДО:
1-ви Декември 2017 г
490лв
10-ти Януари 2018 г
550лв.
След 10-ти Януари 2018 г
590 лв.
Аналогична е таксата за Модул II, Модул III и Модул IV
за сроковете на плащане, ще бъдете подсещани по имейл

При внесена такса и при последващ отказ от участие до 42 дни преди началото на модула, се възстановява 80% от внесената сума, при отказ от участие до 28 дни преди началото, се възстановява 50% от внесената сума и при отказ от участие в срок по-малък от 28 дни преди началото на модула, внесената сума не се възстановява. 


Модул I –
30 ноември - 3 декември 2017
ще се проведе в "център Мандала" бул.Мария Луиза № 58 ет. 4,5,6

Модул II
25 - 28 януари 2018
ще се проведе в базата на Български Червен кръст в село Лозен, ул.Половраг 31

Модул III
15 - 18 март 2018
ще се проведе в базата на Български Червен кръст в село Лозен, ул.Половраг 31

Модул IV
26 - 29 април 
2018...приключил


Едноседмичен МОДУЛ + изпит- ...предстои
6 - 12 август 2018 г

За записване:
за повече информация на тел. 0895511221- Христина Славчева и 0888990275- Ваня Захариева 
или на email: orendapractices@gmail.com
http://www.orenda111.com

Необходимо е капаро, за да запазим вашето място:)Останалата сума, се заплаща на място в деня на стартиране на модула!
Капаро от 100лв за всеки един модул, може да преведете по сметка, като основание за плащане:
Сертефикационна програма Модул №...и вашите две имена
"Вивека 111" ЕООД 
UniCredit Bulbank
Iban: BG22UNCR70001523053710
SWIFT/BIC code: UNCRBGSF


Информация за преподавателите:


Основатели на новата професия „Тантра терапевт“ в Скандинавия са Диана Йенсен и Мартин Хийз.
Te са хонорувани преподаватели в училищата по сексология в Дания и Швеция. Двамата са в тантрична връзка от 12 години. Осъзнаванията за дълбочината на човешката природа и трансформационният потенциал на тантричното свързване пробуждат в тях желанието да споделят опита си със света. През 2010 година те създават C.H.A.I. - Copenhagen Heart Awakening Institute, базиран в сърцето на
датската столица Копенхаген. В института се предлагат базирани на Тантра обучения, групови практики, индивидуална терапия и сексуални консултации на двойката. Освен това организират и участват в международни конференции и фестивали, посветени на Тантра и осъзнаване на истинския потенциал на човешката сексуалност.
Диана и Мартин създават собствена линия в преподаването на тантра и сексология в Скандинавия, линия, която комбинира древната източна традиция на това знание, западния терапевтичен подход към сексуалността и тяхното собствено дълбоко състрадания към човешката ни обърканост в нашите взаимоотношения. Професионализмът и уважението към личността на клиентите на C.H.A.I, бързо спечелват доверието на хората и интереса на сериозни журналисти и писатели в Скандинавия. Предаванията по телевизията, посветени на тяхната работа се превръщат в най-гледаните за последните десетилетия. Излизат множество обзорни статии в сериозни публицистични издания, а в момента се подготвя и биографична книга. Работата на института променя отношението на обществото към учението Тантра в Дания. Въпреки, че са се обучавали при много учители – както в традиционна тантра, така и в съвременни психосоматични техники (Sky dancing Tantra на Марго Ананд напр.), в основата на подхода на Диана и Мартин е конкретният човек с неговата история, нужди и възможности към настоящия момент. Именно тази загриженост и внимание към спецификата на отделния човек ги отличава от други тантра училища, в които се залага първо на техниката. Школата на C.H.A.I. залага на връзка и развитие съзнателността на сърцето и тялото, с постоянен респект към настоящите психофизиологични граници на човека. Появата на тантрическите сексуални умения следва като естествен отклик в тялото и съзнанието при този подход. Когато са пробудени по този път, тантрическите практики и умения не носят риск за психическото здраве и социалното благополучие на човека. 


Валентина Данева
Валентина е част от екипа на C.H.A.I. Институт от 2014 година, където преподава като гостуващ лектор. Нейната специализация в Института е Интегрални дихателни практики и Интегрален коучинг. Работи с индивидуални клиенти и с групи.
Извън практиката си в C.H.A.I. Институтсе занимава като консултант с общностно, организационно и лидерско развитие. Посветила се е също на разработка на иновативен образователен метод за Интегрална многоаспектна грамотност за гимназисти и студенти в начален курс.
Акцент при нейния подход е работа с възприятието, осъзнаването и интегрирането на „слепите петна“ в нашата психика, знания и поведение.
В образованието по Интегрална сексуалност, което ви предлагаме ще бъде преподавател и преводач за чуждестранните лектори.

Образованието, което ви предлагаме вече има седем випуска в Кралство Дания, където диплома от C.H.A.I. e гаранция не само за задълбоченост на знанията и уменията за човешката сексуалност, а най-вече е марка за етично прилагане на тези професионални умения в сфера, която е особено чувствителна към етиката и властта в отношенията между хората.


За желаещите да разгледат снимки от центъра и работата в Скандинавия:
www.tantrazone.dk
www.c-h-a-i.dk
за допълнителна информация на тел. 0895 511 221 ХристинаНазад