Групова РЕГРЕСИЯ

от дата : 2020-03-14


Регресията е метод, чрез който можем да си спомним какви сме били в минали животи и какви уроци и задачи за справяне носи душата ни в настоящия живот. Регресията е форма на водена медитация, чрез която имаме възможност да се свържем с несъзнаваната част от психиката ни, подобно на сънищата, и да си спомним наше минало превъплащение. Това е много мощен инструмент, чрез който да получим ценни проникновения за настоящата ни ситуация и причините да бъдем в нея. Тя може да донесе знание относно нашите нерешени проблеми, взаимооношения и дори да ни помогне да открием своето призвания в този живот. Практикуването ѝ в група позволява на повечето хора да намалят напрежението от индивидуалната среща с минало превъплъщение на душата, особено в случаите на първа регресия.
Темата на груповата регресия е „Най-важен минал живот“ и ще започне с 30-минутно въведение преди практиката, на което ще се запознаем на кратко със самия процес и възможните форми на възприятие при отделните хора. След това всеки може да зададе своите въпроси по темата, след което самата регресия трае приблизително 60 минути, като накрая ще завършим с още 30 минути за въпроси и споделяне по желание.

За водещата:
Славина Коцева се занимава с дълбинна психотерапия и работи със символи и архетипи, като градивна част на човешката психика и от друга страна, основа за разбирането и практикуването на астрологията, като средство за себепознание. Любовта й към символите се заражда докато изучава и практикува визуалните изкуства, довеждайки я до задълбочено изучаване на символния език, на които се базира аналитичната психология на К.Г. Юнг и психологичната астрология. Инструментите, които използва спрямо индивидуалната заявка на клиента варират между анализ на сънища, арт терапия, пясъчна терапия, методи от астро-психологията и регресивната терапия.

къде: център Оренда111, бул.Витоша 45, ет.1
час: от 18:30 до 20:30ч
цена 20лв за участие
Водещ: Славина Коцева

Препоръчително е да заявите своето участие, като се запишете на тел.0877880220 , 0885058295Назад